Herman van der Haar

Schilderijen van Herman van der Haar tot 18 oktober in de Kunstzaal Haaksbergen

Kent u de Herman van der Haarstraat in Haaksbergen? Maar weet u ook wie dat was?
Herman van de Haar was een kunstschilder. Hij werd in 1867 te Avenhorn (N. H.) geboren en overleed in 1938 te Wassenaar. In zijn jeugdjaren ging hij op school in Enschede. Hij verliet Twente, maar keerde in 1894 terug om er te schilderen. In 1896 en 1897 werkte hij te Haaksbergen.
De Stichting Beeldende Kunst Haaksbergen heeft in samenwerking met de Historische Kring Haaksbergen een tentoonstelling samengesteld met werken van de gemeente, Het Saalmerink en de Historische Kring. In de Kunstzaal Haaksbergen hangen o.a. schilderijen die Herman van de Haar in Haaksbergen schilderde en waarmee hij soms zijn onderdak bij Moriaan op de markt mee betaalde. Op verschillende schilderijen zijn Haaksbergenaren uit die tijd terug te vinden.
Wilt u wat meer weten over enkele schilderijen? Onder de afbeeldingen kunt informatie vinden die verschenen is in Oald Hoksebarge, het tijdschrift van de Historische Kring.

Boeldag in de Meijerinkhoek

Het schilderij dat op deze tentoonstelling te zien is, is een exacte fotokopie op linnen van het originele schilderij. Het schilderij zelf ligt op dit moment weer opgerold, maar nu op de zolder van het gemeentehuis van Haaksbergen. De Historische Kring, De Stichting Beeldende Kunst Haaksbergen oriënteren zich op de mogelijkheden van het restaureren en weer openbaar maken van het originele schilderij.

D. Jordaan, Oald Hoksebarge, augustus 1969
Van 17 – 25 september 1966 werd door de Kunstkring Haaksbergen in de Technische School een tentoonstelling van werken van de schilder Herman van der Haar gehouden. Lees verder.

Pieperslina (1867-1938) (Foto: Archief Historische Kring Haaksbergen)

G.J. Leppink, Oald Hoksebarge, mei 2011
In de Herman Schuitenzaal van ons Historisch Centrum hangt een schilderij voorstellend een vrouwtje met een hondenkar op een landweg. Het schilderij is van de hand van Herman P. van der Haar (1867-1938) die eind 19e eeuw en begin van de 20e eeuw een paar jaar in Haaksbergen verbleef. Lees verder.

Blinde vrouw bij het raam, Pessons Meejke?

Fons Roerink, Oald Hoksebarge, mei 2012
September jongstleden mailde ons Mevr. Van Kessel-Eijsink naar aanleiding van de afbeelding van een schilderij van Piepers Lina op de voorkant van Aold Hoksebarge. Deze afbeelding had bij haar veel herinneringen over vroeger opgeroepen. Lees verder